RGS Vacuum Systems to firma specjalizująca się w produkcji odkurzaczy przemysłowych, przenośników pneumatycznych do proszków i granulatów oraz systemów scentralizowanych.


+ 39 059 986833
info@rgsimpianti.com
Via Mavore 1640/C – 41059 Zocca (MO) Italy

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

RGS Vacuum Systems realizuje rozwiązania dla:
tp_in vuoto fase densa

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

PODCIŚNIENIOWE FAZA ROZCIEŃCZON

do transportu na krótkie odległości przy jednoczesnym zachowaniu produktu

tp_in vuoto fase diluita

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

PODCIŚNIENIOWE FAZA GĘSTA

ekonomiczne i korzystne dla wszystkich warunków

tp_in pressione fase densa

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

NADCIŚNIENIOWE FAZA GĘSTA

zachowanie integralności produktu w ekstremalnych warunkach

 

tp_in pressione fase diluita

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

NADCIŚNIENIOWE FAZA ROZCIEŃCZONA

gwarantują wysokie wydajności transportu na duże odległości

PRZENOŚNIKI PNEUMATYCZNE

 

Co to jest przenośnik pneumatyczny?

W zastosowaniach przemysłowych coraz częściej konieczne jest transportowanie proszków lub granulatów w płynnej zawiesinie na różnych etapach procesu produkcyjnego.

W związku z tym RGS od ponad 20 lat opracowuje innowacyjne rozwiązania transportu pneumatycznego dla wszystkich potrzeb przemysłowych.

Przenośniki pneumatyczne przenoszą substancje stałe w postaci sproszkowanej lub granulowanej poprzez rury, zwykle okrągłe, za pomocą strumienia powietrza o odpowiedniej prędkości.

Podstawowa różnica między różnymi typami przenośników pneumatycznych wynika ze sposobu, w jaki realizowany jest ruch materiału: za pomocą prądu powietrza w podciśnieniu (przez zasysanie) lub nadciśnieniu (przez tłoczenie).

Zadaniem pneumatycznego systemu transportowego jest przenoszenie materiałów z jednego lub więcej punktów do miejsca docelowego lub do dalszego procesu produkcyjnego; wśród nich można znaleźć procesy mieszania, granulacji, zagęszczania, przetwarzania i pakowania.

 

 

Jak działa przenośnik pneumatyczny?

Przenośnik pneumatyczny to system szeroko stosowany w przemyśle do przenoszenia materiałów w różnych punktach przez zamknięte rurociągi.

Przenoszenie materiału to kombinacja różnicy ciśnień i przepływu powietrza lub gazu.

W zależności od potrzeb można zastosować inny gaz, np. azot, który będąc obojętnym nadaje się do transportu materiałów potencjalnie wybuchowych lub produktów łatwego utleniania.

ZALETY:

 

  • MAŁE POLE PODSTAWY

Innymi słowy, termin ten podkreśla znaczną przewagę systemów transportu pneumatycznego RGS w porównaniu z klasycznymi transportami mechanicznymi, to znaczy zmniejszenie gabarytów, a w konsekwencji zwiększenie elastyczności instalacji.

 

  • BEZ EMISJI PYŁU

Podstawową ideą jest utrzymanie wysokich standardów czystości i higieny na wszystkich wydziałach produkcyjnych, w tym zakresie zastosowanie zamkniętego systemu transportu pneumatycznego wykorzystującego podciśnienie jest najlepszym rozwiązaniem do eliminacji uciążliwych punktów zapylenia. Wszystkie nasze systemy mogą również posiadać certyfikat ATEX.

 

  • KLASYFIKOWANE DO ŻYWNOŚCI

Przenośniki RGS i pneumatyczne systemy transferowe są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, gdzie muszą być spełnione wysokie standardy jakości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie jesteśmy w stanie wyprodukować szeroką gamę przenośników i systemów, standardowych lub niestandardowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: 1935/2004, 2026 / 2006 GMP, a także amerykańskie przepisy FDA.

 

  • MYŚL BEZPIECZNIE, PRACUJ BEZPIECZNIE, PRACUJ ŁATWO

Łatwość obsługi, instalacji i konserwacji to filary bezpiecznej rzeczywistości produkcyjnej, w której operatorzy mogą wykonywać wszystkie czynności w najprostszy sposób. Nasze przenośniki są zaprojektowane z unikalnymi cechami, aby były łatwe w użyciu, instalacji i konserwacji. Możesz łatwo uzyskać dostęp do filtrów w celu sprawdzenia lub wymiany.

Łatwość demontażu pozwala na usunięcie filtrów bez użycia narzędzi, skracając czas potrzebny do wykonania zwykłej konserwacji.

RGS Vacuum Systems, aplikacje

ciao