RGS Vacuum Systems to firma specjalizująca się w produkcji odkurzaczy przemysłowych, przenośników pneumatycznych do proszków i granulatów oraz systemów scentralizowanych.


+ 39 059 986833
info@rgsimpianti.com
Via Mavore 1640/C – 41059 Zocca (MO) Italy

USŁUGI

USŁUGI RGS

Produkty RGS to nie tylko produkt wysokiej jakości, ale także dobra i wydajna obsługa: od projektu do konserwacji produktu.

01-Sopralluoghi

1. INSPEKCJE TECHNICZNE SYSTEMÓW KLIENTÓW I OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH

Wizyta w terenie jest kamieniem milowy, na którym można zbudować solidne rozwiązanie, odpowiednio zaprojektowane, praktyczne i wydajne. Nikt lepiej niż nasi klienci nie zna zagadnień związanych z indywidualnymi potrzebami produkcyjnymi i procesowymi, dlatego głęboko wierzymy, że utrzymywanie bliskich kontaktów z klientami jest niezbędne do zebrania dokładnych informacji o projekcie.

RGS – WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

2. ANALIZA WYKONALNOŚCI TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ I WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA

Pracownicy działu handlowego przy wsparciu działu technicznego złożonego z inżynierów, techników mechaników i elektroników oraz instalatorów i kierowników budowy przeprowadzają techniczno-ekonomiczną analizę wykonalności. Dzięki specjalistycznemu szkoleniu i dużemu doświadczeniu nasi pracownicy wiedzą wszystko na temat stosowania technologii odpylania, zarządzania ciałami stałymi oraz zagadnień takich jak ochrona przeciwwybuchowa, higiena i automatyzacja procesów.

RGS – WYBÓR NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA

02-Analisi fattibilità tecnico-economica
03-Progettazione e Ingegnerizzazione

3. PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE PRODUKTÓW CAŁKOWICIE DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB

Projektowanie, opracowywanie i zarządzanie wybranymi projektami, wdrażanie schematów procesów P&ID, projektowanie zasilania elektrycznego, schematy pneumatyczne oraz rozwój automatyzacji procesów. Wszystkie wewnętrzne działy ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić, że proponowane rozwiązania odpowiadają najwyższym standardom. Podczas tego procesu przywiązujemy dużą wagę do właściwości przetwarzanych materiałów, aby wyeliminować wszelkie problemy związane z obsługą materiału sypkiego. Głęboko wierzymy, że niezawodność produktu, a co za tym idzie – zadowolenie klienta, uzyskujemy już na etapie projektowania, dlatego wybieramy najlepsze dostępne na rynku rozwiązania, integrując je z naszym know-how i naszym doświadczeniem w celu opracowania konkretnych i niestandardowych rozwiązań dostosowanych do precyzyjnych potrzeb klienta.

RGS – EKSKLUZYWNOŚĆ TO NASZ STANDARD

 

4. INSTALACJA I TESTOWANIE MASZYN I WYPOSAŻENIA RGS

  • Uważamy, że samo wykonanie maszyn i urządzeń nie wystarczy aby zapewnić wydajność i jakość w czasie, w tym celu promujemy obsługę klienta do 360 #, która obejmuje również instalację dostarczonych maszyn, ustawienie i weryfikację prawidłowego parametry. Montaż na miejscu i procedury SAT to ważny etap prac, a dzięki naszemu zespołowi posprzedażowemu jesteśmy w stanie zaproponować różne metodyki:
  • Instalacja wykonana przez klienta z wykorzystaniem przejrzystych i szczegółowych schematów dostarczonych przez RGS
  • Instalacja wykonana przez klienta przy wsparciu naszego nadzoru i naszych techników testowych
  • Instalacja RGS jako rozwiązanie „pod klucz”

RGS – WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ

04-Installazione e collaudo
05-Manutenzione

5. KONSERWACJA

Skuteczna konserwacja jest niezbędna do utrzymania wydajności i integralności maszyn i instalacji w czasie. Systemy transportowe RGS są bardzo znaczącymi inwestycjami w produktywność firmy klienta. Z tego powodu wspieramy zaplanowane czynności konserwacyjne lub nadzwyczajne naprawy naprawcze na wezwanie, aby przywrócić prawidłowe działanie maszyn i ponownie uruchomić systemy tak szybko, jak to możliwe.

RGS – DBAMY O TWÓJ CZAS

5.1 SZYBKA KONSERWACJA NA TELEFON

Świat, w którym żyjemy, wydaje się coraz szybszy, bardziej powiązany, a wymiana informacji wydaje się coraz bardziej dynamiczna. Z tego powodu stworzyliśmy sieć i harmonogram naszych techników, tak aby wszystkie obszary geograficzne były osiągalne w krótkim czasie.

Tak więc, jako że zapewniamy sprawne działanie Twojej maszyny, możesz poświęcić się wszystkim, z wyjątkiem czekania.

RGS – DBAMY O TWÓJ CZAS

5.1-Servizio-di-chiamata
5.2-Contratto di manutenzione

5.2 PLANOWANE UMOWY KONSERWACJI

Każda maszyna i każda instalacja są inne.

Ta różnorodność wynika z wielu czynników, a zwłaszcza z kontekstu, w jakim działają.

Z tego powodu każdy plan konserwacji musi być inny i indywidualny, zaprojektowany w celu spełnienia potrzeb poszczególnych maszyn, a tym samym Twoich potrzeb.

Wysokie standardy jakości naszych usług serwisowych oraz zaplanowane kontrakty serwisowe opracowane na podstawie dokładnej analizy Państwa działań, zapewniają, że maszyny są wydajne, ale przede wszystkim pozostają niezrównanym narzędziem pracy.

RGS – STAŁA JAKOŚĆ

5.3 ADODATKI I AKTUALIZACJE OBECNYCH REGULACJI JUŻ ZAINSTALOWANYCH SYSTEMÓW

Pracodawca jest obowiązany dostosować maszyny do wymagań bezpieczeństwa aktualnie określonych w technice, mimo że były one zgodne z przepisami obowiązującymi w momencie ich budowy.

Uważamy, że polityka bezpieczeństwa musi być nieuchronnie pogodzona z produkcyjnymi i ekonomicznymi potrzebami firmy.

Z tego powodu zajmujemy się nie tylko wymianą przestarzałych maszyn, ale także dostosowywaniem sprzętu podlegającego odzyskowi, wykonując wszelkie czynności, w tym dokumentację, tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.

RGS – BEZPIECZEŃSTWO Z WYBORU, NIE Z PRZYPADKU

5.3-Aggiornamenti-normativa

ciao